Nejnovější příspěvky

Není potřeba putovat do blahodárných lázní, docela... U nás je složité udržet svou dýchací soustavu, pohybový aparát a kožní soustavu ve stejném stavu jako lidé od moře, či z hor. Zřídkakdo si může dovolit vícero léčebných lázeňských...

Číst celé

Regionální sektorovou dohodu pro Kraj Vysočina v... Jihlava, 30. června 2015: Dnes podepsal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol Regionální sektorovou dohodu pro Kraj...

Číst celé

U příležitosti finále soutěže Hledáme nejlepšího... Ve čtvrtek 11. června 2016 se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo celostátní finále soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky“. Již...

Číst celé

Těhotenské oblečení za rozumné ceny Během těhotenství je každá žena krásná. Jestliže však chcete svou krásu ještě potrhnout, vybírejte pro sebe stylové a kvalitní těhotenské oblečení. Takové těhotenské oblečení je...

Číst celé

Hejtman Miroslav Novák slavnostně podepsal Regionální... Karviná, 26. června 2015: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák podepsal v prostorách Magistrátu města Karviná a za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí...

Číst celé

  • Prev
  • Next

Není potřeba putovat do blahodárných lázní, docela postačuje systematicky užívat blahodárné produkty jako sůl z mrtvého moře, jednorázový rašelinový obklad a nahřívací polštářek

Kategorie : E-Shopy

U nás je složité udržet svou dýchací soustavu, pohybový aparát a kožní soustavu ve stejném stavu jako lidé od moře, či z hor. Zřídkakdo si může dovolit vícero léčebných lázeňských pobytů několikrát v roce. Společnost Velba.cz poskytuje skvělé východisko pro každého, kam se řadí bylinné a minerální výrobky.

Kvalitní přírodní sůl z mrtvého moře s víceúčelovým účinkem

Dosud nedoceněná přírodní sůl z mrtvého moře ovlivní pozitivně život každého z nás. Přirozeným odpařováním mořské vody a následnou krystalizací soli bez chemických vlivů se čerpá přírodní sůl z mrtvého moře. Obsažené minerální soli se prosuší, nechtěné směsice bahna a písku se pak vytřídí. Jedinečná sůl z mrtvého moře by měla být sypkého skupenství a bílé barvy, následné použití bývá v kosmetice, lázeňství i lékařství.

Životadárný nahřívací polštářek proti bolestem na těle i duši

Čistě přírodní nahřívací polštářek, čili bylinný termofor, s osvěžujícím zeleným čajem, voňavou levandulí, či povzbuzující mátou, litseou cubebou či citrusy i nahřívací polštářek pro děti uleví postiženým místům, nepěkným bolestem svalů, kloubů, beder či páteře, uklidní roztěkanou mysl, duši a celé tělo. Podle instrukcí nahřívací polštářek nejprve nahřejeme v mikrovlnce, poté jej přiložíme na bolestivé místo, pro kterou je nahřívací polštářek vyroben. Souběžně se uvolňují do vzduchu silice v polštářku obsažené, čímž příjemně působí rovněž na ostatní smysly. Léčebný nahřívací polštářek najde využití jak doma, tak i v relaxační nebo wellness zóně.

Prosté bahenní koupele stoprocentně překoná výtečný jednorázový rašelinový obklad

Ozdravnou tepelnou terapii, při které dochází k uvolnění svalového napětí, kompletní detoxikaci organismu a uvolnění těla, najisto zaručí kvalitní jednorázový rašelinový obklad. Léčebný jednorázový rašelinový obklad zahrnuje potřebné huminové a fulvo kyseliny, jež se díky působení nosiče tepla uvolňují a pracují proti bolestem kloubů a svalů.

 

Regionální sektorovou dohodu pro Kraj Vysočina v oblasti plastikářského průmyslu podepsal hejtman Jiří Běhounek

Kategorie : Nezařazené


Jihlava, 30. června 2015: Dnes podepsal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol Regionální sektorovou dohodu pro Kraj Vysočina v oblasti plastikářského průmyslu. Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také zástupkyně ředitele Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Jihlavě Šárka Kubátová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová, předseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina Jaroslav Huňáček, předseda Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Kraje Vysočina Čestmír Svoboda a prorektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Jan Voráček.
Kraj Vysočina je regionem se silným zastoupením oboru strojírenství, především automobilového průmyslu. S rozvojem nových materiálů se v kraji začal rozvíjet také obor plastikářství a momentálně je nejrychleji rostoucím odvětvím. Právě to bylo impulzem pro výběr tohoto oboru pro pilotní zpracování Regionální sektorové dohody pro Kraj Vysočina, jejíž vizí je zajistit užší spolupráci na trhu práce mezi plastikářskými firmami, podniky s nimi kooperujícími a mezi krajskými institucemi zajišťujícími připravenost pracovníků a absolventů technických škol na odbornou práci v plastikářském průmyslu.
Zaměstnavatele z Kraje Vysočina totiž nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil technického směru. Jedná se především o středoškolské a učňovské absolventy technických oborů s dostatečnou praxí či znalostí firemního prostředí, ideálně s jistými pracovními návyky. Ti by měli nahrazovat pracovníky odcházející do důchodu, případně sloužit pro další rozvoj firem. Významným problémem je i kvalita pracovníků. Firmy si stěžují, že musí většinu svých technických pracovníků, jak absolventů, tak i zaměstnanců s praxí, sami doškolovat, což představuje dlouhý a nákladný proces. Tyto problémy mají negativní dopad na ekonomický rozvoj Kraje Vysočina jako celku. Problémy s lidskými zdroji také brzdí rozvoj plastikářských firem. Podniky, které se v tomto odvětví zaměřují na inovace a zakázky s velkou přidanou hodnotou, deklarují značný potenciál pro růst a další rozvoj. Ten je ovšem podmíněn právě kvalitními pracovníky, proto jsou nakloněni všem aktivitám, jež jim tuto sílu pomohou zajistit.
Proto si aktéři Regionální sektorové dohody pro Kraj Vysočina stanovili několik cílů, k nimž chtějí prostřednictvím konkrétních aktivit dospět. Patří k nim právě uspokojení potřeb zaměstnavatelů po kvalifikovaných, technicky vzdělaných pracovnících v profesích z oblasti zpracování plastů na trhu práce v Kraji Vysočina, zvýšení kvality, kompetencí a znalostí stávajících pracovníků v oboru plastikářství a nastartování procesů, které zajistí dlouhodobou podporu zvyšování zájmu o profese z oblasti zpracování plastů v kraji. Dohoda již do určité míry navazuje na aktivity firem, které úzce spolupracují a podporují střední technické školy v regionu. Opatření a aktivity zakotvené v dohodě ovšem určují nový jasný směr spolupráce mezi středními školami a podnikatelskými subjekty. Aktéři se však nezaměřují pouze na jakýsi bezprostřední efekt spolupráce, ale chtějí systematicky pracovat i se základními školami a jejich úkolem je v žácích vzbudit zájem o technické obory. Již zde se totiž vytváří potřebný potenciál kvalifikované pracovní síly pro budoucí potřebu podnikatelských subjektů, proto je velmi cenné, že dohoda tento stupeň zohledňuje.
Realizačními partnery regionální sektorové dohody se vedle Krajského úřadu Kraje Vysočina, Úřadu práce ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Krajské hospodářské komory staly například firmy Automotive Lighting, CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK nebo FRAENKISCHE CZ. Nechybí ani zástupci vzdělávacích institucí, k dohodě se přihlásila kupříkladu Střední průmyslová škola v Třebíči. Sektorová dohoda je ovšem otevřeným dokumentem, k němuž je možné se kdykoliv připojit a přihlásit se k realizaci potřebných opatření.
Hejtman Jiří Běhounek při příležitosti podpisu Regionální sektorové dohody pro Kraj Vysočina v oblasti plastikářského průmyslu ocenil spolupráci firem a škol. „Nejdůležitější není podpis tohoto dokumentu, podstatné je, abychom začali stanovené aktivity naplňovat. Tato dohoda dává obrovský prostor firmám k doplnění personálního obsazení specifických oborů. Stejná příležitost se naskytla i našim technickým centrům – dvě už oborové zaměření Plastikář ve třetích ročnících nabízí, další dvě střední školy jsou připraveny nabídku vzdělávání o nové oborové zaměření rozšířit,“ doplnil.
Jarmila Modrá ze Svazu průmyslu a dopravy ČR dodala, že o nepříznivé situaci na trhu práce a nedostatku kvalifikovaných pracovníků se mluví již dlouhou dobu, aktéři regionální sektorové dohody ale ukazují, že už nikdo z nich nečeká na zázrak. „Společným úsilím docílíme stavu, kdy budeme mít potřebné absolventy s praxí a zaměstnavatelé konečně získají dostatek kvalifikovaných zaměstnanců,“ uvedla. Radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová zhodnotila výdrž firem, bez jejichž podpory by veškerá opatření navržená krajem nemohla být realizována: „Sportovní terminologií lze říci, že se nám podařilo dobře odehrát míč, který nám nahrály právě firmy. Výsledek skóre bude znám do několika měsíců.“
Jaroslav Huňáček z Krajské hospodářské komory sdělil, že propojení školství a firem má pro Kraj Vysočina neocenitelnou hodnotu. Šárka Kubátová přislíbila za Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Jihlavě pomoc například v podobě přípravy rekvalifikací dle potřeb zaměstnavatelů, zaměřování projektů a veřejných zakázek na tyto potřeby, a další aktivity v rámci možností Úřadu práce ČR. Poděkování za spolupráci a společnou realizaci Akčního plánu Regionální sektorové dohodě pro Kraj Vysočina předali zúčastněným také Čestmír Svoboda z Regionální rady odborových svazů ČMKOS Kraje Vysočina a prorektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Jan Voráček. Setkání uzavřel Jiří Novotný ze společnosti FRAENKISCHE CZ vyjádřením naděje, že již za rok budou mít zaměstnavatelé dostatek kandidátů na pozice, které potřebují nutně obsadit.
Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

U příležitosti finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR byla také představena a předána Sektorová dohoda pro chemii

Kategorie : Nezařazené


Ve čtvrtek 11. června 2016 se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo celostátní finále soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky“. Již třetího ročníku soutěže se zúčastnilo více než 10 tisíc žáků devátých tříd a do finále postoupilo celkem 38 finalistů ze všech krajů republiky. Vítězem soutěže, jež se skládala z písemné a praktické části ve formě laboratorní práce, se stal Vít Procházka z Brna.
Soutěž se letos konala v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání a je také součástí aktivit, které zástupci chemického průmyslu a školství realizují k oživení a povzbuzení zájmu o tento moderní obor. K nim v současnosti patří zejména Sektorová dohoda pro chemii s podnázvem „Dorost pro chemický průmysl“.
Vizí sektorové dohody, na níž se její aktéři shodli, je maximální možnou měrou přiblížit chemii v celé její šíři (tj. chemie, farmacie, gumárenství, plastikářství, zpracování ropy, analytická chemie, atd.) mladé generaci jako zajímavé odvětví, bez nějž se lidstvo nedokáže obejít ani v mnoha dalších oborech, a ukázat žákům, že je zajímavou perspektivou při rozhodování o volbě budoucího povolání.
Prostřednictvím sektorové dohody by měla být zajištěna potřebná struktura zaměstnanosti a zachována konkurenceschopnost této významné části průmyslu České republiky. Snahou tvůrčího týmu je přitom zabezpečit dostatek mladých lidí nejen pro chemický průmysl, ale i pro distribuci a užití chemických látek, práci v chemických laboratořích a pro oblast ochrany životního prostředí. K tomu je potřeba kontinuálně realizovat paralelní aktivity, jejichž výsledkem bude rostoucí zájem mladé generace o studium chemie a volbu povolání v chemickém průmyslu.
Sektorová dohoda pro chemii, za jejímž vznikem stojí Svaz průmyslu a dopravy ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, ale především Svaz chemického průmyslu ČR a významní zaměstnavatelé a vzdělavatelé z oboru, byla na soutěži představena všem přítomným. Ke konkrétním aktivitám, k nimž náleží podpora odborného školství v oblasti chemie, propagace chemie na základních školách či popularizace chemie formou prvotního seznámení v předškolních třídách mateřských škol, se pak svým podpisem přihlásili jednotliví partneři z řad chemických podniků a škol a přidali se tak k již známým signatářům, jako např. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Pardubickému hejtmanství, Odborovému svazu ECHO, společnostem Synthesia, Lach-Ner, Hexion, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Lovochemie a SYNTHOS Kralupy, Střední průmyslové škole chemické Pardubice a mnoha dalším.
Sektorová dohoda je ovšem právně nezávazný a otevřený dokument, k němuž je možné kdykoliv přistoupit a připojit se tak k realizaci konkrétních definovaných kroků pro nápravu situace na trhu práce.
„Cílem tohoto dlouhodobého strategického plánu je získat nejen pro chemii, ale pro technické obory vůbec dostatek mladých lidí tak, aby byla zajištěna plynulá generační obměna technicky vzdělaných odborníků na trhu práce. Ta v tuto chvíli poněkud vázne,“ vysvětlil projektový manažer Svazu chemického průmyslu ČR Jan Kvarda.
Slavnostní setkání uzavřel ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ladislav Novák konstatováním, že chemie je opět středem zaslouženého zájmu. „O budoucnost našeho oboru se snad nemusíme bát. Funkční propojení všech stupňů školství a průmyslového sektoru je totiž příslibem, že v příštích letech bude dostatek studentů – jak středních průmyslových škol, tak i technických univerzit, jejichž absolventi vyplní prázdné místo na pracovním trhu,“ dodal.
Sektorová dohoda pro chemii vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Těhotenské oblečení za rozumné ceny

Kategorie : E-Shopy

Během těhotenství je každá žena krásná. Jestliže však chcete svou krásu ještě potrhnout, vybírejte pro sebe stylové a kvalitní těhotenské oblečení. Takové těhotenské oblečení je šito z příjemných materiálů a zejména splňuje nároky citlivé ženské pokožky. Navíc se báječně přizpůsobí stále se zvětšujícímu bříšku a vy si tak můžete své těhotenské období užít opravdu naplno.

Happymum.cz

Bohatou nabídku těhotenského oblečení vám přináší obchod Happymum.cz, kde je možné vybírat z nabídky těhotenských tunik, šatů, triček, košilí, halenek, svetrů, sukní, sáček, kabátů a bund, kalhot, punčoch či spodního prádla. Nabídka je zaměřená nejenom na těhotné, ale také na ženy na mateřské dovolené. Kvalitní těhotenské oblečení zde zakoupíte v celé škále barev a odstínů. Vybírat můžete z nabídky, která je na internetu. Naše těhotenské oblečení je nafocené rovnou na těhotných, takže již od pohledu můžete říct, zda vám vůbec padne,

Buďte na své těhotenství připravená dostatečně předem. I přestože se vám v prvních týdnech může zdát, že vám bříško neroste, určitě s výběrem oblečení nezahálejte. Jakmile začne růst, bude vás jen stresovat to, že nemáte co na sebe, což je úplně zbytečné. Nemějte strach z výraznějších barev, kterými vyjádříte svou spokojenost a radost ze života. I těhotné ženy jsou často pracující, chodí na procházky do přírody, za kulturou i za sportem. Oblečení proto není nikdy dost.

Vyzkoušejte těhotenskou kalkulačku

V e-shopu happymum.cz naleznete kromě oblečení rovněž zajímavé články a kalkulačku. Se kterou si můžete vypočítat svůj porodní termín. Takováto těhotenská kalkulačka je výborným pomocníkem zejména pro prvorodičky, pro které je těhotenství něčím novým a ve spoustě věcech se mají problém zorientovat. Těhotenství se dětí na 3 trimestry, během nichž se vám výrazně změní postava.

 

Hejtman Miroslav Novák slavnostně podepsal Regionální sektorovou dohodu pro Moravskoslezský kraj k řešení nedostatku kvalifikovaných techniků a řemeslníků ve zpracovatelském průmyslu

Kategorie : Nezařazené


Karviná, 26. června 2015: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák podepsal v prostorách Magistrátu města Karviná a za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol Regionální sektorovou dohodu pro Moravskoslezský kraj v oblasti zpracovatelského průmyslu.
Spolu s hejtmanem podepsali strategickou část dohody také ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě Yvona Jungová, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jiří Cieńciała, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Jan Březina, předsedkyně Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Dagmar Bobková Regelová, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš, výkonný ředitel OKD Dale Raymond Ekmark, personální ředitelka společnosti VÍTKOVICE Jana Gutiérrez Chvalkovská, vedoucí rady Asociace středních průmyslových škol ČR za Moravskoslezský kraj Jiří Kaličinský, generální ředitel TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN Jan Czudek, generální ředitel Krnovských opraven a strojíren Zbyněk Šarman, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava Jan Rafaj, jednatel ASOCIACE UČŇOVSKÝCH ZAŘÍZENÍ Jan Štursa a ředitelka Střední školy techniky a služeb, Karviná Iva Sandriová.
Zpracovatelský průmysl představuje jednoho z největších a nejvýznamnějších zaměstnavatelů Moravskoslezského kraje. Obor patřil, patří a i nadále bude patřit ke klíčovým odvětvím našeho regionu a celé České republiky. V současné době se dynamicky rozvíjí a je pod neustálým tlakem globálního světa hospodářství. Přesto se již několik let podniky v kraji potýkají s nedostatečným počtem a kvalitou kvalifikovaných techniků a řemeslníků. Tento nedostatek neumožňuje podnikům inovace a další růst a reálně hrozí pokles konkurenceschopnosti místních zaměstnavatelů, což bude mít rovněž sociálně ekonomický dopad pro celý Moravskoslezský region. K tomuto problému se nyní přidává také potřeba nahradit špičkové dělníky a techniky předdůchodového věku. Bez této náhrady nelze kvalifikovaně zajistit a udržet další rozvoj oborů ve zpracovatelském průmyslu, především v situaci stále se snižujícího počtu absolventů technických a řemeslných oborů.
Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj si proto klade za cíl zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných techniků a řemeslníků pro trh práce, zejména pro podniky zpracovatelského průmyslu, které tvoří klíčovou část pracovních míst i hrubého domácího produktu v kraji. Naplněním definovaných cílů bude zajištěno fungování systému dalšího vzdělávání v oblasti technických profesí a kvalifikací a nastaví se vzájemná spolupráce tří klíčových prvků trhu práce v kraji – tedy zaměstnavatelů a zaměstnanců, vzdělavatelů a veřejné správy.
Této vize chtějí partneři regionální sektorové dohody dosáhnout pomocí několika opatření, k nimž patří například podpora rozvoje systému dalšího vzdělávání k doplnění potřebného počtu kvalifikovaných techniků a řemeslníků pro trh práce Moravskoslezského kraje nebo podpora rozvoje spolupráce zaměstnavatelů, vzdělavatelů technických oborů (hlavně středních technických škol) a veřejné správy.
K jednotlivým aktivitám obsaženým v Akčním plánu spolu s termíny realizace se hlásí zástupci významných zaměstnavatelů, institucí i škol. Je ovšem nutno dodat, že sektorová dohoda je právně nezávazný a otevřený dokument, k němuž je možno se kdykoliv připojit a vyjádřit tak svou vůli spolupracovat na plnění dohodnutých opatření.
Moravskoslezský hejtman Miroslav Novák poděkoval při příležitosti podpisu regionální sektorové dohody všem účastníkům za to, že se sami podílejí na potřebné nápravě vzniklého neuspokojivého stavu. „Viděl jsem u všech partnerů ochotu a vůli k řešení nedostatku technicky kvalifikovaných zaměstnanců. Je skvělé, že se všichni k regionální sektorové dohodě připojili,“ řekl. Jiří Cieńciała ze Svazu průmyslu a dopravy ČR dodal, že o nepříznivé situaci na trhu práce a nedostatku kvalifikovaných pracovníků mluvíme již několik let, regionální sektorová dohoda ale představuje účinný nástroj k řešení. „Dnes jsme v situaci, kdy ‚manažerský boom‘ převálcoval realitu a práci vytvářející potřebné produkty. Proto je spolupráce Krajského úřadu, Úřadu práce, firem a škol podle mého názoru zárukou toho, že zaměstnavatelé konečně získají absolventy škol s praxí a absolventi škol uplatnění. Do propagace technického vzdělávání musíme zapojit také sdělovací prostředky. To vše se následně musí příznivě odrazit na růstu regionální ekonomiky,“ uvedl. Náměstkyně hejtmana pro oblast školství, sportu a tělovýchovy Věra Palková doplnila, že se kraj chce vrátit na cestu, díky níž se podaří vychovávat takové absolventy, které zaměstnavatelé skutečně potřebují. Celé setkání uzavřela ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě Yvona Jungová příslibem využití všech možností, které má Úřad práce ČR k dispozici.
Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Založení firmy s.r.o. – rychle a levně

Kategorie : Finance, Firmy

Vlastní společnost je určitě vstupní branou jakéhokoliv živnostníka do velkého světa businessu a podnikání. Firma s.r.o. budí lepší dojem na trhu a zároveň vám umožňuje vystupovat profesionálněji a reprezentativněji, než kdy předtím.

Docílit uvedeného kroku, jímž je založení s.r.o., může být pro mnoho lidí dosti těžkým oříškem, především pokud se v dané problematice téměř vůbec nevyznají. Je nutné sledovat aktuální zákony, vyhovět požadavkům nejrůznějších úřadů a navíc absolvovat poměrně velkou spoustu administračních úkonů.

I přesto, že je pro vás založení s.r.o. tabu, existuje jednoduché řešení, jak se k založení s.r.o. dopracovat.

Založení firmy s.r.o.

Uvažujete o založení s.r.o. nebo o koupi společnosti? Společnost vám zajistí odbornou konzultaci, což rozhodně oceníte. Navíc zajistí také to, že realizace založení nebo koupi společnosti bude v co nejbližším termínu. Stačí jen zavolat a během pár dní jste již hrdý majitel nové společnosti. Odborná rada a pomoc vám začátky velmi usnadní, nebudete muset podnikat zbytečné cesty na úřady.

Jestliže se rozhodnete pro založení nové firmy, společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), poskytne vám společnost kompletní servis. Kompletní servis zahrnuje osobní konzultaci, připraví s vámi všechny nutné a potřebné dokumenty. Zajistí vám notářský zápis, živnostenské oprávnění, registraci na obchodním rejstříku, registraci na finančním úřadě a podobně. Založení firmy s.r.o. je tak hotovo do dvou týdnů.

Garance a bonusy

Mezi příjemné klady patří bezpochyby fakt, že pakliže celý proces založení s.r.o. nebude realizován v předem stanoveném termínu, nezaplatíte za tuto službu nic a dostanete novou společnost s ručením omezeným zcela zdarma.

Mezi výhody se řadí také možnost získání zajímavých slev na další produkty, jako je například nové a lukrativnější sídlo společnosti.

Profi-kancelář s.r.o. je zkrátka odborníkem na tom správném místě.

 

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline SEO katalog Exploze katalog Katalog internetových stránek Katalog neuvedeno ONCZ.NET Katalog stránek Colorky - Katalog stránek neuvedeno LINKOVNÍK - Katalog webových stránek ABlist.cz - seznam internetových stránek Katalog-webu.com Půjčím peníze na směnku, Půjčka, Půjčka do 24 hodin, Diesel, Replay, Guess a Kolektivní nakupování Linkbuilding katalog Katalog odkazů Vše Článek
hodnocenní bazarů od zákazníků, recenze autobazarů, hodnocení autobazarů, zkušenosti s autobazary